Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij men op zoek gaat naar de oorzaak van de klacht.

De drie bouwstenen van osteopathie:

  • Holisme: elk lichaamsdeel beinvloed andere lichaamsdelen, dit kan het evenwicht in het lichaam verstoren. De osteopaat spoort dat bewegingsverlies op en probeert die terug te herstellen. Waar in de klassieke therapie vooral gewerkt wordt op de zone waarin de klacht zich bevindt, gaat de osteopaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en die ligt niet noodzakelijk waar de symptomen zich bevinden.
    bv. een geblokkeerde voet kan voor een veranderde stand en houding zorgen, wat rugklachten kan geven. Door de voet vrij te maken, kunnen de rugklachten opgelost zijn.
  • Zelfregulatie: het lichaam beschikt over zelfregulerende mechanismen om een functieverlies te herstellen of te compenseren. De osteopaat zal het bewegingsverlies herstellen, waardoor via zelfregulatie de functie herstelt wordt.
    bv. bij een ontsteking zal een osteopaat via optimaliseren van doorbloeding en bezenuwing het lichaam zelf de ontsteking laten aanpakken.
  • Arterial rule: elke levende structuur heeft een nonstop af- en aanvoersysteem om afvalstoffen af te voeren een vitaminen, mineralen en zuurstof aan te brengen. Wanneer dit systeem in de problemen komt kan ook functieverlies of ziekte ontstaan. 

Osteopathie is een veilige behandelmethode, gebaseerd op principes uit embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie. De osteopaat is geen vervanger van de huisarts, maar is complementair aan de andere therapeuten en artsen. 

Soms werken we samen met andere therapeuten zoals kinesitherapeuten, logopedisten, podologen, ortodontisten, ... om een beter resultaat samen te bekomen.

Voor een behandeling is een voorschrift van de dokter niet noodzakelijk, hiermee krijg je ook niet meer terugbetaald.